Servis výpočetní techniky

K veškeré dodávané výpočetní technice zajišťuje firma v plném rozsahu záruční i pozáruční servis. Diagnostiku závad a většinu oprav dělají vlastní servisní technici, kteří jsou patřičně vyškoleni. Náročnější opravy značkových periférií zajišťuje firma v autorizovaných dílnách výrobců. Firma zajišťuje servis i pro zařízení výpočetní a kancelářské techniky dodaná jinými dodavateli. Tým zkušených odborníků firmy Elen Zlín garantuje komplexní služby celém rozsahu výpočetní techniky zákazníka včetně serverů, počítačových sítí s rozvody a kabeláží, pracovních stanic, multimediálních sestav, grafických zařízení, tiskáren atd. Doplňkovou službou, která může významně snížit náklady na tisk, je renovace náplní do prakticky všech druhů tiskáren a kopírek  Čištění výpočetní a kancelářské techniky

Stále podceňovaná služba profesionálního čištění zařízení IT začíná být žádoucí zejména v lokalitách se zvýšeným výskytem pevných částic ve vzduchu (prachu). Klasickými klienty jsou průmyslové podniky (zejména chemické, těžební a hutní). Při profesionálních čištění zařízení IT není totiž dominantním záměrem služby vyčistit povrch zařízení, ale zejména jeho vnitřek. Čištění povrchu je spíše otázka estetická (klávesnice, monitor, …), ale zanesený vnitřek zařízení může být příčinou jeho selhání, v krajním případě i vyhoření. Následné řešení (oprava) je obvykle nejen finančně náročná, ale závada navíc často způsobí nevratné škody na datech klienta. Průběžné profylaktické prohlídky zařízení v režimu 1-2x ročně mohou výrazným způsobem přispět jak k úsporám finančních prostředků, tak k bezpečnosti provozu systému IT klienta.Modernizace počítačů - UPGRADE

Firma nabízí tuto službu majitelům výpočetní techniky, která svými parametry již neodpovídá aktuálním požadavkům. Po posouzení stavu výpočetní techniky je navržena modernizace nutná k dosažení požadovaných parametrů, a to při podstatně nižších nákladech než při pořízení srovnatelného nového vybavení. Modernizovat je možné i periferie, v tomto případě obvykle výměnným způsobem, tzn. odkoupením stávajícího zařízení při součastné dodávce zařízení nového.Instalace sítí LAN

V rámci této služby dodává firma kompletní řešení lokálních počítačových sítí  "na klíč" včetně připojení celé sítě k internetu. Obvyklý postup řešení představují následující kroky:
« vypracování návrhu optimálního řešení na základě získaných dat
« instalace rozvodů nejčastěji založených na principu strukturované kabeláže, samozřejmě je využití osvědčených kvalitních aktivních i pasivních prvků
« připojení počítačů a periferií k síti, instalace a konfigurace operačního systému na serveru i stanicích pro síťový provoz, konfigurace aplikací pro provoz na sítí


Správa systémů a sítí

Firma nabízí kompletní provozní správu počítačových sítí a počítačových systémů. Tato služba zcela zbavuje zákazníka starostí s pravidelným zálohováním dat, chodem a optimalizací funkce systému výpočetní techniky jako celku po stránce hardwarové i softwarové. Zaručuje navíc, že zákazník bude průběžně informován jak o nejnovějších produktech a poznatcích v oblasti informačních technologií, tak i o možnosti jejich využití v konkrétních podmínkách.